Községünk
Önkormányzat
Intézmények
Kultúra
 

» Nyertes pályázatok

    
Közterületi játszótér fejlesztése Cikón
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIFB/2024
    
     
Magyar Falu Program - MFP- ÖTIFB/2024
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
A projekt címe: Közterületi játszótér fejlesztése Cikón
A támogatás összege: 5.999.605,- Ft
AA projekt tervezett fizikai befejezése: 2025.04.30.
     
A projekt tartalma:
A tervezett fejlesztés keretében Cikó település alsó részén egy meglévő játszótér fejlesztése valósul meg. A régi játszótéri elemek elbontásra kerülnek, a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet követelményeinek megfelelő új játszótéri eszközök kerülnek beszerzésre és telepítésre.
   
Cikó, Petőfi Sándor utcai járdafelújítás
Magyar Falu Program - MFP-UHJ/2023
    
     
Magyar Falu Program - MFP-UHJ/2023
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
A projekt címe: Cikó, Petőfi Sándor utcai járdafelújítás
A támogatás összege: 9.996.813,- Ft
AA projekt tervezett fizikai befejezése: 2024.09.30.
     
A projekt tartalma:

A projekt keretében a Petőfi utca 43. és 51. sz. közötti szakaszán a meglévő járdaburkolat felújítása történik meg. A betonburkolat állapota jelentősen leromlott: a betontáblák töredezettek, megsüllyedtek, elmozdultak egymástól, felületük szétmállott. A járdaszakasz felújításaként a gyalogosok közlekedése biztonságosabbá válik és egyben a településhez méltó esztétikai kialakítással és vízelvezetési megoldással rendelkezik. A felújítás részletezése: bontás, tükörkészítés, padka és elválasztó sáv készítése, rézsűrendezés, felületrendezés, tömörítés, simító hengerelés, talajstabilizálás, talajerősítés, folyókakészítés, mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, térkőágyazat készítése, beton burkolatalap készítése, szegélykészítés, burkolat készítése.

   

Külterületi helyi közutak fejlesztése,

VP6-7.2.1.1-21

    
     
     
Külterületi útfejlesztés Cikón
Kedvezményezett neve: Cikó Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, VP6-7.2.1.1-21
Projekt címe: Külterületi útfejlesztés Cikón
Projekt azonosító száma: 3297964293
Szerződött támogatás összege: 289 582 744 Ft
Támogatás mértéke: 95%
Projekt tervezett fizikai befejezése: 2023. 06. 30.
     
   
Iskola téri járda felújítása
Magyar Falu Program - MFP-BJA/2022
    
     
Magyar Falu Program - MFP-BJA/2022
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
A projekt címe: Iskola téri járda felújítása
A támogatás összege: 9.249.972,- Ft
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.07.31.
     
A projekt tartalma:
A felújítandó járdaszakasz a település központjában található. Erről a járdáról közelíthető meg a helyi iskola, tájház, könyvtár. Forgalmas, sokak által használt járdaszakaszról van szó. Az alábbi tevékenységek valósulnak meg: burkolatok bontása, földkitermelés, szállítás, tükör kialakítása, ágyazati réteg építése, tömörítés, szegély építése, térkőburkolat, betonburkolat építése.
   
Óvodafelújítás Cikón
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIK/2022
    
     
Magyar Falu Program - MFP-ÖTIK/2022
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
A projekt címe: Óvodafelújítás Cikón
A támogatás összege: 30.728.133,- Ft
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2023.12.31
     
A projekt tartalma:
A projekt keretében felújításra kerül az óvoda rossz állapotú tetőszerkezete, cserépfedése. A projekt tervezésénél fontosnak tartottuk a környezettudatosságot és az energiahatékonyságot, homlokzati hőszigetelés, napelemek elhelyezése valósulnak meg.
   
Urnafalak építése Cikón
Magyar Falu Program – MFP-ÖTIF/2021
    
     
Magyar Falu Program – MFP-ÖTIF/2021
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
A projekt címe: Urnafalak építése Cikón
A támogatás összege: 1.352.919,- Ft
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2022.07.31.
     
A projekt tartalma:
Cikó Község Önkormányzata Magyar Falu Program Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – 2021 című felhívás keretében támogatásban részesült. A projekt keretében 2 db urnafal kerül megépítésre. A meglévő urnafalakat mintaként felhasználva méretben és anyaghasználatban azonos kialakítású urnafalakat tervezünk. A pozíciók a meglévő, ravatalozó épület melletti urnafalak folytatásában kerülnek kijelölésre. Az urnafalak 30x30 cm-es belmérettel kerül kialakításra. Az urnafalak anyaga 3 cm vastag gránit.
   
Óvoda udvar fejlesztés Cikón
Magyar Falu Program – MFP-OJF/2020
    
     
Magyar Falu Program – MFP-OJF/2020
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
Projekt címe: Óvoda udvar fejlesztés Cikón
Támogatás összege: 4.999.179,- Ft
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.08.31.
     
A projekt tartalma:
Az óvoda udvar burkolata jelenleg egy rossz állapotú töredezett betonburkolat. Az udvar esése jelenleg jelentős, ami a használhatóságot jelentősen befolyásolja. Az udvar egy részén kialakított játszótér gumiburkolattal van ellátva. A felújítás során a meglévő betonburkolat bontása történik meg. A játszótér gumiburkolata áthelyezésre kerül a tervezett helyszínrajz szerint. A térkőburkolat déli oldalán kerti szegéllyel kerül kialakításra, továbbá a keleti oldalon készül még süllyesztett szegély, valamint a létesítendő támfal és a meglévő épület között. A melléképület előtt a meglévő beton burkolat megmarad. A keleti oldalon a telekhatár és a lelátó közti szakaszon is készül egy támfal a beton lelátó első szintjének magasságáig. A támfal hossza 4,60 m.
     

Cikói temetőben illemhely kialakítása

Magyar Falu Program – MFP-FFT/2019

     
     
Magyar Falu Program – MFP-FFT/2019
Projekt címe: Cikói temetőben illemhely kialakítása
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
Támogatás összege: 4.499.999,- Ft
A projekt tartalma: A projekt során a temetőben nyilvános mosdó kerül kialakításra.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2020.12.31.
     
     

"Cikó Község vízrendezése és tározás"

TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00007

     
    
Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00007
Projekt címe: „Cikó Község vízrendezése és tározás”
Kedvezményezett neve: Cikó Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 281.723.824,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. június 30.
    
    
Rajzpályázat
    

Járdafelújítás Cikó községben
Faluszépítés LEADER módra - VP6-19.2.1.-89-1-17

      
      
     
Projekt címe: Járdafelújítás Cikó községben
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
A támogatás összege: 3.999.994,- Ft
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2020.05.31.
A megvalósítás helyszínei: Cikó, Mikes Kelemen utca (belterület 238/1 hrsz.);
Cikó, Művelődési Ház járdaszakasza (belterület 468 hrsz.)
 

A projekt célja a település 2 db érintett járdaszakaszának felújítása volt. A település járdái közül a projektben érintett szakaszok szorultak a leginkább felújításra, a pályázati forrás bevonásával a járda az új műszaki állapotában tartós, korszerű és időtálló lesz.

     
   

„Művelődési ház energetikai korszerűsítése, Cikón”

TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00006

      
      
     
     
Kedvezményezett: Cikó Község Önkormányzata
Projekt címe: Művelődési ház energetikai korszerűsítése Cikón
Projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00006
Szerződött támogatás összege: 50 080 794 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100 %
     
   

Cikó Község Települési könyvtárának szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítésé